TVA la tranzacţiile imobiliare se va considera inlcusă în preţ, dacă vânzătorul nu o recuperează de la cumpărător

TVA la tranzacţiile imobiliare se va considera inlcusă în preţ, dacă vânzătorul nu o recuperează de la cumpărător

Casa de avocatură Biriș Goran a obținut astăzi hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene, în Cauza nr. 249/2012 cu privire la modul de calcul a TVA în tranzacțiile imobiliare efectuate de persoane fizice. Prin hotărârea pronunțată în această dimineață în Luxemburg, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că, în cazul în care furnizorul (vânzatorul) nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor (cumpărătorul) taxa pe valoarea adăugată solicitată de administrația fiscală, trebuie considerat că prețul convenit de parțile contractului de vanzare-cumparare, include și taxa pe valoarea adăugată.

 

Biriș Goran a înaintat la Înalta Curte de Casație și Justiție (România), în data de 22 mai 2012, în numele și pe seama unei persoane fizice, o cerere de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, în vederea pronunțării unei hotărâri preliminare în materia TVA. Înalta Curte a sesizat Curtea de Justitie, pe rolul acesteia formându-se Cauza 249/2012.

Întrebarea la care Curtea de Justitie a Uniunii Europene a răspuns este:

“În cazul reconsiderării statutului vânzătorului de persoană impozabilă în scopuri de TVA, contrapartida (prețul) livrării bunului imobil fiind stabilită de părți, fără nicio mențiune cu privire la TVA, art. 73 și 78 din Directiva 2006/112/CE (1) a Consiliului Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că baza de impozitare o reprezintă:
(a) contrapartida (prețul) livrării bunului stabilită de părți diminuată cu cota de TVA; sau

(b) contrapartida (prețul) livrării bunului convenită de părți?”

Răspunsul Curții este următorul: Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în special articolele 73 și 78 din aceasta, trebuie interpretată în sensul că, atunci când prețul unui bun a fost stabilit de părți fără nicio mențiune cu privire la taxa pe valoarea adăugată, iar furnizorul bunului respectiv este persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată datorate pentru operațiunea supusă taxei, prețul convenit trebuie considerat, în cazul în care furnizorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor taxa pe valoarea adăugată solicitată de administrația fiscală, ca incluzând deja taxa pe valoarea adăugată.

“Această hotărâre de referință susține declarațiile noastre anterioare și influențează decisiv modul de calcul a TVA în toate tranzacțiile imobiliare efectuate de persoane fizice pana la adata de 01.01.2010 și prin urmare, mii de dosare aflate pe rolul instanțelor naționale în legatura cu aceasta problemă fiscală. Acest rezultat este rodul muncii echipei de fiscalitate pe care o conduc împreună cu Ruxandra Jianu, echipei de litigii condusă de Mihai Nușcă, precum și foștilor nostri colegi Luisiana și Ionut Dobrinescu” a declarat Gabriel Biriș.

 


Share

Sursa: capital.ro

Răspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *