Străinii nu vor avea nici o limită la achiziţia de teren. Controlul tranzacţiilor rămâne la stat

Străinii nu vor avea nici o limită la achiziţia de teren. Controlul tranzacţiilor rămâne la stat

După ce UE a respins proiectul României ce prevedea limitarea vânzării şi cumpărării de terenuri extravilane agricole de către persoane fizice, Ministerul Agriculturii vine cu o nouă propunere. Limitarea referitoare la suprafaţa care se poate cumpăra dispare, dar controlul tranzacţiilor rămâne la stat.

Pentru a treia oară în ultimele aproximativ trei luni, Ministerul Agriculturii propune opiniei publice, spre dezbatere, un nou proiect de lege privind vânzare–cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan de către persoanele fizice. Proiectele iniţiale au fost respinse de Comisia Europeană din mai multe motive, printre care limitarea acestor tranzacţii la 100 de hectare, obligaţia celor care cumpără de a avea cinci ani experienţă de profil sau crearea unei instituţii care să intervină în relaţia dintre cumpărător şi vânzător. Amintim că de la 1 ianuarie 2014, perioada de tranziţie de 7 ani prevăzută în Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană va ajunge la final, astfel că orice cetăţean UE, persoană fiziocă, va putea cumpăra teren în ţara noastră.

Au renunţat la limita de 100 de hectare

Una dintre modificările importante ale proiectului se referă la faptul că Ministerul de resort a renunţat la ideea de a limita suprafaţa de teren în extravilan care poate fi achiziţionată de o persoană fizică. În vechile proiecte se specifica faptul că „începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, proprietatea persoanei fizice, reprezentând terenuri agricole situate în extravilan, nu poate depăși 100 ha”

Comitete peste comitete

O altă schimbare de viziune este legată de instituţia care va avea rolul de a emite un aviz în vederea
dobândirii prin contract de vânzare–cumpărare a terenurilor cu destinaţie agricolă de către persoanele fizice. În variantele anterioare, acest aviz era acordat direct de Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, o instituţie special creată în vederea gestionării tranzacţiilor de acest gen.

Astfel, conform noului proiect de lege, se va înfiinţa  „prin ordin al prefectului Comitetul judeţean/comitetul municipiului Bucureşti pentru avizarea contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole din România, situate în extravilan, denumit în continuare Comitet, structură fără personalitate juridică, în subordinea Instituţiei prefectului”. Comitetul va fi format din 7 membri, astfel: prefectul județului/municipiului București, doi reprezentanţi ai Instituţiei prefectului, doi repezentanţi ai consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi doi reprezentanţi ai organizaţiilor reprezentative din domeniul agricol. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile specifice comitetului, precum şi procedura de emitere a avizul încheierii contractului de vânzare–cumpărare al terenurilor cu destinaţie agricolă de către persoanele fizice, se vor stabili prin normele metodologice.

ADS dispare, problema intervenţiei statului rămâne

Conform noii viziuni, Agenţia Domeniilor Statului, instituţía care are momentan rolul de a privatiza societăţíle agricole şi de a administra terenurile statului, ar trebui să fie înghiţită de o altă instituţie: Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare (AARPF). „Autoritatea se înfiinţează prin preluarea activităţii, personalului şi a patrimoniului Agenţiei Domeniilor Statului, prin protocol de predare-primire încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului”, se arată în proiect.

Nici această variantă de lege nu rezolvă însă principala problemă ridicată de asociaţiile de profil, dar şi de Comisia Europeană: prin noua instituţie, statul va avea control deplin asupra tranzacţiilor dintre persoane fizice. Mai precis, potrivit actualului proiect de lege, Autoritatea:

– asigură publicarea ofertelor de vânzare-cumpărare pe site-ul propriu;

– asigură verificarea exercitării dreptului de preemţiune;

– verifică îndeplinirea condiţiilor legale de vânzare–cumpărare de către potenţialul
cumpărător, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
– emite avizul prealabil încheierii contractului de vânzare–cumpărare al terenurilor cu
destinaţie agricolă de către persoanele fizice, cetăţeni români, respectiv cetăţeni ai unui
stat membru al Uniunii Europene

– înfiinţează, gestionează şi administrează baza datelor primite de la structurile judeţene ale Autorităţii.

– constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute prin prezenta ordonanţă de
urgenţă.

Toate aceste atribuţii erau specificate şi în vechile variante de proiect legislativ.

 

Cine poate cumpăra teren în România- noua variantă

Pentru a putea cumpăra teren agricol în România situat în extravilan, clientul persoană fizică trebuie să îndeplinească una din următoarele condiţii:
– să facă dovada că are cunoştinţe de bază în domeniul agricol, potrivit normelor
metodologice la prezenta ordonanţă de urgenţă;

 

-să facă dovada că a desfăşurat activităţi agricole pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, potrivit normelor metodologice la prezenta ordonanţă de urgenţă;

 

– să facă dovada că a desfăşurat activităţi agricole pe terenurile situate în extravilan deţinute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit normelor metodologice.

 

 

 

Share

 

 

 

Sursa: economica.net

 

 

Răspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *