Catalogul programelor de finantare pentru IMM, active in aceasta luna

Firmele, impreuna cu autoritatile locale si judetene si organizatiile neguvernamentale, au acces la fondurile europene prin programele pentru finantarea de investitii in sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si intreprinderi mici si mijlocii, dar si la cele derulate prin PHARRE si Programul Operational Regional, oferite de Agentiile pentru Dezvoltare Regionala.

ADR Centru are in derulare 16 programe de finantare active, finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei, dar si de fundatii si unele state europene.

Programul Energie Regenerabila RONDINE are ca obiectiv punerea in functiune de noi capacitati de producere a energiei din surse regenerabile, dezvoltarea economica a regiunilor in care se efectueaza investitiile si producerea de energie verde si atingerea standardelor de mediu prin diminuarea poluarii.

Valoarea grantului din acest program este de minim 760.104 lei, inclusiv TVA (echivalentul a 170.000 Euro) si maxim 18.750.885 lei, inclusiv TVA (echivalentul a 4.193.703 Euro).

Contributia beneficiarului este de minim 50% pentru operatorii economici si 0% pentru unitatile administrativ-teritoriale.

Activitatile eligibile din acest proiect sunt investitii pentru producerea energiei regenerabile, respectiv investitii initiale si retehnologizarea hidrocentralelor, cu scopul extinderii capacitatii de productie de electricitate din surse regenerabile si investitii initiale si retehnologizarea centralelor de producere a energiei termice ce utilizeaza energia geotermala, cu scopul extinderii capacitatii de productie de energie termica din surse regenerabile.

Vor fi eligibile numai acele proiecte destinate unor locatii unde reteaua de distributie a agentului termic exista, inclusiv racordurile la utilizatori, necesitand doar conectarea la sursa geotermala.

Finantatori sunt Norvegia, Islanda, Lichtenstein si Guvernul Romaniei.

Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si viata privata are ca obiectiv intarirea relatiilor bilaterale dintre statele donatoare si Romania pe problematica egalitati de gen si a echilibrului dintre viata profesionala si cea personala, imbunatatirea echilibrului intre viata profesionala si viata personala precum si cresterea gradului de constientizare privind problematica de gen.

Valoarea grantului din acest program este de minim 170.000 euro si maxim 360.000 euro, iar beneficiarii nu trebuie sa contribuie.

Programul va oferi finantare pentru domenii prioritare promovarea abordarii integrate a dimensiunii de gen, echilibru intre viata profesionala si viata privata, relatii bilaterale intre promotori de proiecte din Romania si cei din statele donatoare privind promovarea echilibrului intre viata profesionala si cea personala.

Aici sunt eligibile autoritati ale administratiei publice locale de la nivel judetean, autoritati ale administratiei publice locale de la nivelul municipiilor si oraselor. Parteneri eligibili includ entitati publice sau private, comerciale sau non-comerciale, precum si organizatii non-guvernamentale, ale caror locatii primare sunt fie in statele donatoare, statele beneficiare, Romania, sau o tara
din afara Spatiului Economic European, care are o frontiera comuna cu Romania, sau orice organizatie interguvernamentala.

Finantatori sunt Norvegia, Islanda, Lichtenstein si Guvernul Romaniei.

Un alt program este eficienta energetica in industrie, pentru IMM-uri care are ca obiectiv cresterea eficientei energetice in domeniul industrial, in special in industriile cu un grad ridicat de poluare si consum energetic.

Valoarea grantului din acest program este minim 200.000 euro si maxim 700.000 euro.

Aici sunt eligibile doar proiectele care implica o investitie initiala in industrie. Proiectele eli gibile implica, de exemplu, investitii in imbunatatirea eficientei energetice a sistemelor de actionare electrica, inlocuirea utilajelor invechite si supradimensionate, imbunatatirea eficientei energetice a sistemelor de incalzire si de racire, imbunatatirea eficientei energetice a sistemelor de iluminat , imbunatatirea eficientei energetice a sistemelor de refrigerare, Imbunatatirea eficientei energetice a sistemelor de incalzire prin introducerea sistemelor de incalzire care folosesc energia termica din surse regenerabile si prin reducerea cantitatii de combustibil (gaz, petrol brut, etc.) utilizat, Imbunatatirea eficientei energetice prin modernizarea instalatiilor de productie, managementul energetic imbunatatit la nivel de platforme industriale, sisteme de recuperare a caldurii rezultata in urma proceselor industriale si alte masuri de imbunatatire a eficientei energetice in industrie.

Sunt eligibile intreprinderile mici si mijlocii din sectorul industrial (IMM), exceptand cele din sectoarele pescuit si acvacultura; constructia de nave; industria alimentara; industria carbonifera; industria siderurgica; fibre sintetice; productia primara a produselor agricole; sustinerea financiara a activitatilor de export, retele de distributie.

Finantatori sunt Norvegia, Islanda si Lichtenstein.

Competitia de idei „Serendino” – Programul „Sen -The Social Enterprise” are ca scop democratizarea inovarii prin facilitarea accesul la finantare pentru cei cu idei, dar care nu au resurse pentru a si le pune in practica.

Valoarea grantului din acest program este, pentru primele 10 idei – 10.000 de dolari fiecare, premiul I se ridica la 3.000 de dolari , premiul al II -lea, in valoare de 2.000 de dolari, Premiul al III-lea, in valoare de 1.400 de dolari. Mai sunt acordate si 17 mentiuni in valoare de cate 800 de dolari.

In aceasta competitie se vor acorda 20 de premii si se va finanta punerea in practica a celor mai bune 10 idei, inventii sau inovatii, care au potentialul de a fi transformate in afaceri sau instrumente de sustinere a antreprenoriatului social, cu precadere in comunitatile defavorizate. D intre acestea, cele 10 idei care prezinta potentialul cel mai ridicat de a fi transformate in afaceri sociale
vor fi finantate cu un buget maxim de 10.000 de dolari SUA fiecare, cu scopul de a le pune in practica. De asemenea, cei 10 finalisti vor benefic ia de consiliere specializata din partea unui grup de consultanti, experti in antreprenoriat si alte domenii necesare demararii/ derularii unei afaceri cu scop social.

Finantatorul acestui program este Fundatia Soros.

Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei ofera finantare pentru infiintarea grupurilor de producatori (Programul National pentru Dezvoltare Rurala, Masura 142 si are ca obiectiv incurajarea infiintarii grupurilor de producatori din sectorul agricol si silvic in vederea obtinerii de produse de calitate care indeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de productie unitare si sprijinirea accesului la piata a propriilor membri.

In acest program se ofera rate anuale acordate in primii 5 ani de la data recunoasterii grupului de producatori. Plafoanele sunt de 100.000 euro in primul si in al doilea an, 80.000 de euro in al treilea an, 60.000 euro in al patrulea si 50.000 euro in anul cinci.

Criterii de recunoastere a grupurilor de producatori (conform Ordonantei Guvernului nr. 37 din 14 iulie 2005) sunt: persoana juridica infiintata la initiativa producatorilor agricoli si forestieri, cu scopul de a comercializa in comun produsele agricole si silvice ale membrilor; este format din cel putin 5 membri; comercializeaza cel putin 75% din productia proprie obtinuta prin intermediul grupului de producatori; dovedeste prin evidenta contabila, ca are inregistrata o valoare minima a productiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care solicita recunoasterea, de cel putin 10.000 euro, echivalenti in lei; etc.

Pentru obtinerea avizului de recunoastere, grupul de producatori trebuie sa se adreseze Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a judetului, unde acesta isi desfasoaraactivitatea.

Un al program este Investitii privind infrastructura de broadband in spatiul rural (Programul National pentru Dezvoltare Rurala, sub masura 322E care are ca obiectiv cresterea accesului populatiei rurale la servicii de comunicatii in banda larga.

Valoarea grantului din acest program este maxim 200.000 euro.

Activitatile eligibile sunt investitii privind infrastructura de broadband in spatiul rural, investitia prevazuta prin proiect va fi realizata in spatiul rural fara acoperire broadband la punct fix, pe baza unei liste a zonelor albe intocmita si/sau agreata de autoritatile abilitate in domeniu (MSI/ANCOM), disponibila aici.

Solicitantii eligibili sunt intreprinderile mici si mijlocii, atat cele existente, cat si start-up, care isi desfasoara activitatea in domeniul telecomunicatiilor si sunt autorizate de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).

Contributia beneficiarului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Finantatorii acestui program sunt Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.

Pogramul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri , finantat de Guvernul Romaniei, are ca obiectiv stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

Solicitantii eligibili sunt persoanele fizice in varsta de pana la 35 de ani. Pentru incadrarea in program, microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa fie societate comerciala cu raspundere limitata -debutant (SRL-D).

Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de investitiile in active corporale referitoare la terenuri pentru realizarea de constructii/amenajare efectuate in cadrul proiectului, constructii, achizitionarea de spatii, achizitionarea de mobilier, echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masura, control si reglare, tehnica de calcul, mijloace de transport marfa, cu exceptia vehiculelor de transport rutier de marfuri, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor. Autoturismele sunt eligibile in cadrul Programului, numai pentru urmatoarele activitati: transporturi cu taxiuri, activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare, si scoli de conducere. Aici se adauga investitiile in active necorporale referitoare la: brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare(francize, etichetare ecologica, etc.); realizare site, precum si alte costuri de operare.

Valoarea grantului este de maxim 10.000 euro. Garantii acordate de Fondul National de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – I.F.N. pentru creditele contractate de „SRL-D”, pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro, echivalentul in lei. Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult patru salariati, angajati pe perioada nedeterminata.

Contribuitia beneficiarului este de minim 50%.

Un al program finantat de Guvern este Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, care are ca obiectiv intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata, dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata.

Solicitanti eligibili sunt intreprinderi mici si mijlocii si societati cooperativecare au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata si au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare.

Activitati eligibile din acesta sunt achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul; achizitionarea de cititoare pentru cod de bare; achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare; achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale; achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru – inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor muzicale; achizitionarea de electro si motostivuitoare; achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale; achizitionarea de spatii comerciale de comertsau prestari servicii; achizitionarea de mijloace de transport marfa sau microbus transport persoane; certificarea unui sistem de management al calitatii/ mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor; realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate; achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare; etc.

Valoarea grantului este de maxim 80.000 lei.

Contributia beneficiarului este de inim 20%, in cazul microintreprinderilor, minim 30% in cazul intreprinderilor mici si minim 40% in cazul intreprinderilor mijlocii.

Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului finantat de Guvern are ca obiectiv organizarea a opt Targuri Regionale pentru Artizanat si Mestesuguri in 2014 si sustinerea micilor mestesugari in promovarea produselor proprii si conservarea si stimularea promovarii mai largi a traditiilor autohtone.

Ssolicitantii eligibili sunt societatile comerciale, societatile cooperative, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale care desfasoara activitati in domeniul mestesugurilor, in special al celor traditionale si in domeniul artei populare si artizanatului, asociatiile profesionale sau fundatiile ce au ca scop promovarea mestesugurilor si a meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual, a produselor si serviciilor cu specific traditional, inclusiv din domeniul artei populare si artizanatului.

Acest program asigura participarea gratuita la targ pentru beneficiarii selectati in urma inscrierii online in program. Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depasi 1000 lei.

Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt organizarea unor targuri regionale ale mestesugarilor si artizanilor sub forma unei expozitii cu vanzare; organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru si prezentari in scopul promovarii produselor si serviciilor realizate de catre artizani si mestesugari, castigarii de piete externe noi pentru acest tip de produse si servicii, cresterii numarului intreprinzatorilor de succes si a imbunatatirii competentelor antreprenoriale, obtinerii vizibilitatii pe piata atat a mestesugarilor, cat si a produselor si serviciilor furnizate de acestia, promovarii serviciilor si produselor realizate apelandu-se la tehnologii simple si avand o componenta de prelucrare manuala semnificativa, in special utilizandu-se tehnologii traditionale, si diseminarea de materiale informative.

Targurile se vor desfasura dupa urmatorul calendar: Pavilionul Expozitional Constanta: 12-16 aprilie 2014, Iasi, Sala Atrium-Palas: 30 aprilie-4 mai 2014, Cetatea Sighisoara: 30 iulie-3 august 2014, Brasov, International Trade Center: 3-7 septembrie 2014, Timisoara, Muzeul Satului Banatean: 18-22 septembrie 2014, Cluj, Expo Transilvania: 8-12 octombrie 2014.

Pentru imbunatatirea sanselor de angajare ale tinerilor prin dobandirea de competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si imbunatatirea competentelor lingvistice, Uniunea Europeana finanteaza programul Apel national pentru propuneri de proiecte 2014 – ERASMUS+.

Activitatile eligibile sunt Proiecte de Mobilitate (actiunea cheie 1), Proiecte Strategice (actiunea cheie 2), Dialogul structurat (actiunea cheie 3) si intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret. Solicitanti eligibil sunt autoritati publice, companii/intreprinderi, institutii publice/private, institutii scolare si universitare si organizatii neguvernamentale.

Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor instituita prin H.G. nr.753/2008, finantata de guvern, are ca obiectiv prioritizarea finantarii investitiilor, in sensul finantarii prioritare a investitiilor care au un impact economic si social imediat.

Solicitanti eligibili sunt intreprinderile mari care fac investitii in Romania cu conditia sa realizeaza o investitie initiala cu o valoare care depaseste echivalentul in lei a 100 de milioane euro, iar valoarea costurilor eligibile depaseste echivalentul in lei a 50 de milioane euro si creeaza cel putin 500 de noi locuri de munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale.

Ajutorul de stat se acorda numai intreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii care pot fi considerate investitii initiale. Investitia initiala reprezinta o investitie in active fixe, corporale si necorporale referitoare la crearea unei unitati noi; extinderea unei unitati existente; diversificarea productiei unei unitati prin realizarea de produse noi, suplimentare; schimbarea fundamentala a procesului de productie al unei unitati existente.

Poate fi considerata investitie initiala si o investitie in capital fix realizata sub formaachizitionarii unei unitati care a fost inchisa sau ar fi fost inchisa daca nu ar fi fost cumparata, cu exceptia cazului in care unitatea in cauza apartine unei intreprinderi in dificultate.

Contributia beneficiarului este de 50%, iar valoarea grantului este variabila.

O alta schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile instituita prin H.G. nr. 1680/2008 va contribui la dezvoltarea regionala prin stimularea realizarii de investitii si a crearii de noi locuri de munca, iar solicitantii eligibili sunt intreprinderi mici si mijlocii si intreprinderi mari.

Acest program este finantat de guvern, iar ajutorul de stat se acorda intreprinderiilor care au prezentat, inaintea inceperii lucrarilor, o cerere de acord pentru finantare si care realizeaza in vestitii initiale. Conditii de eligibilitate a investitiei sunt: investitia initiala are o valoare care depaseste echivalentul in lei a 10 milioane euro (nou prag introdus in data de 23 iunie 2010); se creeaza cel putin 100 de noi locuri de munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale (nou prag introdus in data de 23 iunie 2010).

Valoarea grantului este de maxim 28,125 milioane euro, iar contribuitia beneficiarului este de 50%.

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regional a realizarea de investitii care utilizeaza tehnologii noi si genereaza un numar mare de locuri de munca cu valoare adaugata ridicata si care fie conduc la obtinerea de produse, servicii, tehnologii inovative, fie includ o componenta ITC de minim 20% din valoarea planului de investitii.

Solicitantii eligibili sunt intreprinderi in domenii precum ITC, cercetare -dezvoltare, inovare, energie, precum si in industria prelucratoare inalt tehnologizata. Nu se acorda ajutoare de stat activitatilor din sectorul carbunelui; activitatilor in sectorul siderurgic; activitatilor in sectorul constructiilor navale si celor in sectorul fibrelor sintetice.

Aceasta schema de ajutor de stat are in vedere finantarea costurilor salariale aferente personalului inalt calificat in domenii precum ITC, cercetare -dezvoltare, inovare, energie, precum si in industria prelucratoare inalt tehnologizata.

Investitiile pentru care se solicita finantare in cadrul schemei de ajutor de stat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate: sa fie investitie initiala, sa fie investitie inovativa sau sa includa o componenta ITC de minim 20% din valoarea planului de investitii (exclus terenuri, cladiri); sa conduca la crearea a cel putin 200 de locuri de munca; sa faca dovada viabilitatii proiectului de investitie si a eficientei economice a intreprinderii pe baza planului de afaceri; sa faca dovada contributiei la dezvoltarea regionala prin plata efectiva de taxe si impozite la bugetul general consolidat si bugetele locale pe perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia, din care se deduce valoarea ajutorului de stat. Aceasta contributie trebuie sa fie intr-o valoare cel putin egala cu valoarea ajutorului de stat solicitat.

Contribuitia beneficiarului este de 50%.

Programul Europa creativa 2014- 2020, cu finantare UE, protejeaza si promoveaza diversitatea culturala si lingvistica europeana si stimuleaza bogatia culturala a Europei. Sprijina adaptarea sectoarelor culturale si creative la era digitala si la globalizare si ofera deschidere catre noi oportunitati, piete si categorii de public internationale.

Activitatile eligibile sunt proiecte de cooperare transfrontaliera intre organizatii culturale si creative din cadrul Uniunii Europene si din afara ei; reele care sprijina sectoarele culturale si creative sa functioneze la nivel transnational si sa isi consolideze competitivitatea. Traducerea si promovarea operelor literare pe pietele Uniunii Europene; platforme de operatori culturali care promoveaza artistii la inceput de cariera si stimuleaza o programare cu adevarat europeana a operelor culturale si artistice; consolidarea abilitatilor si formare profesionala pentru profesionistii din domeniul audiovizualului; dezvoltarea filmelor de fictiune, de animatie, a documentarelor creative si a jocurilor video pentru cinematografia, pietele de televiziune si celelalte platforme europene; distributia si vanzarile de opere audiovizuale atat in Europa, cat si in afara ei; festivaluri de film care promoveaza filme europene; fonduri pentru cooperarea la nivel international privind realizarea de filme; dezvoltarea publicului in scopul stimularii culturii cinematografice si al cresterii interesului pentru filmele europene, printr-o gama larga de evenimente; capitalele europene ale culturii si marca patrimoniului european; premii europene pentru literatura , arhitectura, protectia patrimoniului, cinematografie si muzica rock si pop;

Din 2016, Europa Creativa va include si un instrument de garantare financiara in valoare de 121 milioane de euro pentru a imbunatati accesul la finantare al sectoarelor culturale si creative.

La randul sau, programul Orizont 2020, finantate de UE, are ca obiectiv dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare in cadrul Uniunii Europene, iar solicitantii eligibili sunt intreprinzatori privati, universitati si centre de cercetare.,

Programul are in structura Excelenta stiintifica, pozitia de lider in sectorul industrial, provocari sociale si alte activitati.

Prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici si Mijloci, este finantat Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei.

Acesta are ca obiectiv accelerarea absorbtiei fondurilor europene prin asigurarea resurselor financiare si prin garantarea imprumuturilor necesare pentru cofinantarea proiectelor.

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM) este mandatat sa emita garantii in numele si in contul statului pentru finantatorii care acorda credite destinate implementarii proiectelor.

Solicitantii eligibili sunt entitati care implementeaza proiecte finantate din instrumente structurale ale Uniunii Europene, respectiv unitati administrativ-teritoriale; institutii de invatamant superior de drept public acreditate; institutii de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate; operatori regionali / locali de servicii de alimentare cu apa si canalizare.

Finantarea garantata poate fi de maximum 15% din valoarea totala a proiectului exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit.

Garantiile individuale se acorda in euro sau in moneda nationala si pot acoperi maxim 80% din valoarea unui imprumut.

Sursa: business24.ro

Răspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *