Capcanele birocratice in care pica beneficiarii de fonduri UE

Capcanele birocratice in care pica beneficiarii de fonduri UE

Pana si cel mai bine intentionati antreprenori pot cadea in capcanele birocratiei stufoase pe care o implica proiectele cu fonduri europene. Business24 a intocmit un ghid pentru beneficiarii care nu-si doresc batai de cap.

Potrivit unor recomandari ale administratiei publice centrale, care vizeaza autoritatile de management si organismele intermediare, cel mai des intalnite greseli din domeniul achizitiilor publice, care pot ascunde intentii de frauda sau conflict de interese, sunt:

 • Publicarea unor criterii de calificare si selectie discriminatorii, insuficient detaliate sau incompleteCriteriile de calificare si selectie ce au ca scop demonstrarea potentialului tehnic, financiar si organizatoric al fiecarui operator economic participant la procedura de atribuire, nu pot fi utilizate ca factori de evaluare in cadrul criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.

  Asadar, la stabilirea criteriilor de calificare se va avea in vedere ca acestea sa fie: obiective, nediscriminatorii si proportionale cu complexitatea si obiectul contractului si sa reflecte posibilitatea concreta a operatorului economic de a indeplini contractul.

  Criteriile de calificare si selectie publicate in anuntul de participare trebuie sa fie aceleasi cu cele precizate in documentatia de atribuire.

 • Utilizarea criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic” cu includerea unor factori de evaluare nerelevanti si/sau necuantificabiliFactorii de evaluare trebuie sa aiba legatura directa cu obiectul contractului de achizitie publica si sa reflecte avantaje reale si evidente pe care autoritatea contractanta le poate obtine.

  Ponderea stabilita pentru factorii de evaluare nu trebuie sa conduca la distorsionarea rezultatului procedurii de atribuire.

  Factorii de evaluare si metodologia de aplicare a acestora trebuie sa permita o departajare adecvata a ofertelor si sa evite pe cat posibil aprecierile subiective ale comisiei de evaluare.

 • Excluderea automata a ofertantului cu pretul cel mai scazut pentru a compensa/a justifica eventualele probleme care pot aparea in derularea ulterioara a contractului, fapt care denota ca proiectul a fost conceput si pregatit insuficient sau prostAutoritatea contractanta va verifica ofertele din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse si din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.

  Autoritatea contractanta, inainte de a lua o decizie de respingere a unei oferte ce prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza sa fie furnizat/prestat/executat,
  va solicita clarificari (detalii si precizari semnificative), precum si de a verifica raspunsurile care justifica respectivul pret.

  Respingerea ofertelor se face ca urmare a incadrarii acestora in una sau mai multe dintre circumstantele prevazute la art. 36 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu ca urmare a faptului ca pretul ofertat este cel mai scazut/mic.

 

 

 

 

 

 

Share

 

 

 

 

 

 

Sursa: business24.ro

Răspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *