IMM-urile vor putea accesa credite de până la 5 milioane lei, garantate de stat în proporţie de 50%

IMM-urile vor putea accesa credite de până la 5 milioane lei, garantate de stat în proporţie de 50%

Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) vor putea accesa linii de finanţare de până la 5 milioane lei de la instituţiile de credit, pe o perioadă de doi ani, garantate în proporţie de 50% de către stat, în cadrul ‘Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii’, potrivit unui proiect de Ordonanţă de urgenţă publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice /MFP/.

Programul se va derula pe o perioadă de trei ani, iar plafonul de garantare este de două miliarde lei.

Garanţia va fi de maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, şi va fi acordată de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii /FNGCIMM/. Creditul poate fi poate fi utilizat doar pentru finanţarea capitalului de lucru şi poate fi prelungit pe încă un an, în vederea rambursării liniei de credit.

‘Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii’ este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii, disponibil pe o perioadă de 36 luni de la intrarea în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 5.000.000 lei/I.M.M. pe o perioadă de maxim 24 luni şi garantarea creditului de către stat, în procent de maxim 50% din valoarea finan.ării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare. Programul vizează sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obţinerea de credite destinate finanţării capitalului de lucru, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de maxim 12 luni, în vederea rambursării liniei de credit, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru, neputând fi utilizat pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului’, precizează nota de fundamentare a proiectului de act normativ.Nu sunt eligibile pentru acest program IMM-urile din care activează în intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

Programul ţinteşte IMM-urile care au un business sustenabil şi a căror activitate are un efect multiplicator mai mare în economia reală, iar mecanismul programului este similar cu cel al programului Prima Casă, se spune în nota de fundamentare.

‘Pentru acoperirea riscurilor rezultate din acordarea garanţiilor în cadrul programului, precum şi pentru finanţarea anuală a capitalului se constituie Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii. De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sumele existente în Fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii se transferă în fondul de risc constituit conform prezentei ordonanţe de urgenţă, care funcţionează ca fond de risc unic pentru ambele programe’, prevede proiectul de act normativ.

Sursele fondului de risc sunt comisionul de risc încasat de la beneficiarii celor două programe de garantare, sumele recuperate de ANAF în contul valorii de executare a garanţiilor plătite de către Ministerul Finanţelor Publice, obligaţiile fiscale accesorii la nivelul celor prevăzute pentru neplata în termen a obligaţiilor fiscale, aplicate creanţelor rezultate din plata garanţiilor în cadrul programelor, calculate şi recuperate ANAF, şi dobânzile bonificate la disponibilul fondului de risc în cadrul programelor.

 


Share
 

 

 

 
Sursa: Agerpres

Răspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *