Cum functioneaza sistemul de certificate verzi

Cum functioneaza sistemul de certificate verzi

In considerarea angajamentelor asumate prin Protocolul de la Kyoto din decembrie 1997, precum si a tintelor stabilite prin Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2001/77 privind promovarea electricitatii produse din surse de energie regenerabila pe piata interna a electricitatii, Romania a implementat o schema de sustinere a producerii de energie verde pe termen lung si mediu, pentru a facilita patrunderea mai rapida a acestei forme de energie pe piata energiei electrice.

In conditiile in care Directiva 2001/77 nu a impus tarilor membre utilizarea unei anumite scheme de sustinere a energiei verzi, prin adoptarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, Romania a ales sa promoveze productia de energie verde prin sistemul de cote anuale obligatorii, combinat cu tranzactionarea de certificate verzi.

Cum functioneaza sistemul de promovare a energiei produse din surse regenerabile de energie (E-SRE), prin certificate verzi

Ca prim pas, la nivel national se stabilesc atat cota de energie verde care trebuie produsa-consumata pentru a se realiza tinta nationala, aceasta reprezentand ponderea energiei verzi in consumul final brut de energie electrica, cat si cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi, impusa furnizorilor de energie electrica, sub sanctiunea aplicarii de penalitati.

In al doilea rand, in functie de tipul de energie verde si de tehnologia folosita, producatorilor de E-SRE li se acorda un numar de certificate verzi pentru fiecare MWh de energie verde produs.
Producatorii de energie verde isi vand energia pe piata si primesc pentru aceasta pretul pietei, urmand ca diferenta pentru acoperirea costurilor de productie sa fie recuperata prin vanzarea certificatelor verzi pe o piata paralela, diferita de piata energiei electrice si constituita special pentru tranzactionarea acestor certificate.

Certificatele sunt achizitionate de pe piata concurentiala a certificatelor verzi, de catre cei care au obligatia de a realiza cote, respectiv de catre furnizorii de energie electrica, la o valoare reglementata de lege, pentru perioada 2008-2025, si care este cuprinsa intre 27-55 euro/certificat verde.

In cazul in care furnizorii isi incalca obligatia de a realiza cota anuala obligatorie de certificate verzi, acestia sunt sanctionati prin obligarea la plata contravalorii certificatelor verzi neachizitionate, la valoarea de 110 euro pentru fiecare certificat neachizitionat.

Certificatele verzi sunt inregistrate electronic, fiecare certificat verde fiind anulat in momentul in care a fost „consumat” (adica utilizat de catre furnizor in scopul indeplinirii cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi), inregistrarea electronica fiind stearsa sau marcata; pana la consumarea unui certificat verde, acesta poate fi tranzactionat ca orice alt produs.

Pretul certificatelor verzi este suportat, in final, de consumatorii de energie electrica
In cadrul acestui sistem de promovare a energiei verzi, furnizorii de energie electrica sunt doar „instrumentul” prin care statul poate impune si urmari realizarea cotelor de achizitie de certificate verzi, costul acestora fiind suportat, in final, de consumatori.

Astfel, in factura de energie electrica transmisa de furnizori consumatorilor, valoarea certificatelor verzi se factureaza separat fata de tarifele/preturile pentru energia electrica si reprezinta produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate, estimata de catre ANRE si impusa furnizorilor, cantitatea de energie electrica facturata si pretul mediu ponderat al certificatelor verzi, tranzactionate pe pietele centralizate de certificate verzi in cele mai recente 3 luni de tranzactionare incheiate.

Regularizarea valorii certificatelor verzi aferente anului anterior se face de catre furnizorii de energie electrica, pana cel tarziu la data de 1 septembrie a fiecarui an, in functie de cota anuala obligatorie finala stabilita de ANRE, energia electrica facturata si pretul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de catre furnizor pentru anul anterior.

Sistemul de promovare a energiei verzi prin certificate verzi prezinta o serie de avantaje incontestabile, fiind un instrument puternic si fiabil de sprijinire a E-SRE, insa prezinta si un risc important, cel al supracompensarii, subiect pe care ne propunem, insa, sa il dezvoltam intr-un editorial viitor.

 

 

 

Share

 

 

 

 

 

 

Sursa: business24.ro

Răspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *