Schimbări pentru șoferii din România: Apare o nouă lege

Schimbări pentru șoferii din România: Apare o nouă lege

Ministerul Afacerilor Interne trebuie să transpună în legea românească Directiva 2011/82/UE, care priveşte facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră.

Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru transpunerea directivei în legislaţia naţională, până la data de 7 noiembrie 2013.

În consecinţă MAI a propun un proiect de lege care să faciliteze  schimbul de informaţii dintre state atunci când au loc accidente sau când se încalcă normele rutiere în una din două situaţii:

  • maşina este înmatriculată în alt stat şi este într-un accident în România sau şoferul încalcă regulile de circulaţie în România
  • maşina este înmatriculată în România şi este implicată într-un accident în alt stat membru sau şoferul încalcă regulile de circulaţie din ţara respectivă

Prezenta lege are drept scop facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii între autorităţile competente din România i cele din celelalte state membre sau din statele participante, privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, atunci când încălcarea a fost săvârşită cu un vehicul
înmatriculat într-un stat membru sau stat participant, altul decât statul în care a fost săvârşită fapta, precum şi facilitarea executării de către autorităţile române a sancţiunilor aplicate pentru încălcări săvârşite pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate în alte state membre.

Prezenta lege se aplică următoarelor încălcări ale normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, denumite în continuare încălcări:
a) excesul de viteză;
b) nefolosirea centurii de siguranţă;
c) nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului;
d) conducerea sub influenţa alcoolului;
e) conducerea sub influenţa stupefiantelor;
f) nefolosirea că tii de protecţie;
g) utilizarea unei benzi interzise;
h) utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul conducerii.

Încălcaţi regulile de circulaţie în străinătate, amenda trebuie să vă vină în limba română

Conform prevederilor acestei legi, scrisoarea de informare trimisă în urma încălcării unor norme rutiere, se întocmeşte în limba statului membru utilizată în documentul de înmatriculare a vehiculului cu care s-a săvârşit încălcarea, dacă acest document este disponibil, sau, după caz, în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care este înmatriculat vehiculul respectiv. Adică, de exemplu, dacă aţi depăşit viteza regulamentară pe teritoriul unui stat şi aţi fost luat în vizorul radarului, amenda trebuie să vă vină în limba română, dacă şi statul respectiv şi-a aliniat legislaţia la directiva europeană.

SCHIMBARE PENTRU TOŢI ŞOFERII: SE SCHIMBĂ LEGEA AMENZILOR!

În vederea aplicării noii legi, se modifică şi Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Cea mai importantă modificare este cea de la Articolul 14, alineatul (1), care va avea următorul cuprins:

„Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de 2 luni de la data aplicării sancţiunii.”

În momentul de faţă „Executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii.”

 

 

 

 

 

 


Share

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: capital.ro

Răspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *