Programul START pentru IMM

Programul START pentru IMM

Intreprinzatorii care doresc sa-si infiinteze sau sa-si dezvolte o afacere pot sa se inscrie, in perioda 29 iulie – 12 august 2013, in cadrul programului START, pentru a obtine finantare din partea statului. Prin programul START, destinat sustinerii intreprinderilor mici si mijlocii si microintreprinderilor, statul acorda beneficiarilor alocatii financiare nerambursabile de maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar.

“Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START” incurajeaza si stimuleaza infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), fiind implementat de Ministerul Economiei, prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM (AIPPIMM).

Obiectivul programului il constituie stimularea infiintarii de noi IMM-uri, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale intreprinzatorilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private, precizeaza AIPPIMM.

Bugetul alocat programului pentru anul 2013 este de 20.000.000 lei, suma care va fi acordata sub forma de alocatii financiare nerambursabile unui numar de 200 de beneficiari, arata estimarile agentiei.

Care sunt pasii de urmat pentru inscrierea in program?

Intreprinzatorii care doresc sa obtina finantare de la stat, prin programul START, pentru infiintarea sau dezvoltarea unei afaceri, trebuie sa se inscrie online, in perioada 29 iulie – 12 august 2013, pe site-ul www.aippimm.ro.

Mai exact, solicitantii trebuie sa completeze online planul de afaceri si sa incarce, pe site-ul agentiei, documentele necesare inscrierii. Calcularea punctajului planului de afaceri se face in timp real si transparent, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu in vederea evaluarii administrative si al eligibilitatii fiind de 50 de puncte, din maxim 100 de puncte posibile.

AIPPIMM urmeaza sa publice, pe 13 august, pe site-ul propriu, lista cu solicitantii acceptati, care trec in etapa evaluarii administrative si a eligibilitatii, precum si lista cu solicitantii respinsi, care nu au obtinut punctajul minim de 50 de puncte.

Cei selectati pentru evaluarea administrativa si a eligibilitatii vor trebui sa transmita, in termen de zece zile lucratoare, la oficiul teritorial al AIPPIMM de care apartin, cererea de finantare insotita de o serie de documente.

Este important de precizat ca in cadrul acestei etape, dosarele cu componenta de creditare vor fi verificate si de catre institutia de credit partenera.

Dupa evaluarea dosarelor, solicitantii eligibili vor primi o scrisoare de acceptare, pasul final fiind semnarea contractului de finantare.

Cum se acorda finantarea?

Potrivit AIPPIMM, statul finanteaza implementarea planurilor de afaceri depuse de solicitanti, prin acordarea unor alocatii financiare nerambursabile. Modalitatea de acordarea a acestor alocatii se realizeaza prin doua scheme de finantare, dupa cum urmeaza:

a) cu credit bancar:

 • alocatie financiara nerambursabila – maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar;
 • credit bancar – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar – acordat de catre institutia de credit partenera. De asemenea, banca partenera poate acorda credit si pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului, dar in afara programului.
 • contributie proprie a beneficiarului (daca este cazul).

b) fara credit bancar:

 • alocatie financiara nerambursabila – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 Lei/beneficiar;
 • contributie proprie – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Important! Creditul bancar acordat in cadrul programului START poate fi garantat in proportie de 80% de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), in baza unui protocolul de colaborare incheiat de fond cu institutia de credit partenera.

Cine se poate inscrie in programul START?

Pot beneficia de prevederile programului START societatile comerciale (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt organizate in baza Legii  nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011;
 • sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei);
 • au capital social integral privat;
 • nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul programului in anii anteriori si nu au asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de asociati/actionari/administratori ai altor societati comerciale care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul programului in anii anteriori. Asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe societati comerciale nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate comerciala;
 • administratorul societatii este cetatean roman si  are cel putin studii medii definitivate (cu diploma de bacalaureat sau adeverinta care sa ateste finalizarea studiilor);
 • au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data completarii online a planului de afaceri si obiectul de activitate pe care acceseaza este eligibil in cadrul programului;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru. Solicitantii care au datorii esalonate, conform certificatelor de atestare fiscala, nu sunt eligibili pentru a accesa programul;
 • nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile „Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate”, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata.

In schimb, cei care nu pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului START sunt firmele care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice nationale, fie din surse comunitare) in valoare totala de 200.000 euro, echivalentul in lei. Operatorii economici care vor depasi acest prag prin insumarea alocatiei financiare nerambursabile acordate prin program cu alte ajutoare de minimis primite in ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finantare numai pana la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul in lei.

 

 

 


Share

 

 

 

 

Sursa: avocatnet.ro

Răspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *