Proiectul privind plata TVA la încasare, în consultare publică pe site-ul ANAF

Proiectul privind plata TVA la încasare, în consultare publică pe site-ul ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat un proiect de act normativ pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare”, pe care l-a pus în consultare publică pe site-ul instituţiei.

Potrivit dispoziţiilor art. 1563 alin.(11) din Codul fiscal, persoanele impozabile care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare au obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Aceste persoane aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul, precizează ANAF.
Persoanele impozabile a căror cifra de afaceri, realizată în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, au obligaţia să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care să rezulte că urmează să aplice sistemul TVA la încasare, începând cu data de 1 ianuarie 2013.

De asemenea, ANAF arată că, potrivit dispoziţiilor art. 1563 alin.(12) din Codul fiscal, persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei au obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care au depăşit plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată, în vederea schimbării sistemului aplicat.

Prin Ordonanţa Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 621 din 29 august 2012, a fost reglementat sistemul TVA la încasare, prin care exigibilitatea taxei se amână până la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri sau a prestării de servicii, în condiţiile prevăzute de lege.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: capital.ro
Share

Răspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *