Codul fiscal va retrimite contabilii la «școală»

Codul fiscal va retrimite contabilii la «școală»

Codul fiscal care intră în vigoare de la 1 iulie are modificări importante față de legile de până acum, unele în avantajul companiilor și contribuabililor, unele în dezavantajul lor. Sigur este doar că se va crea un nou haos

Unul dintre lucrurile pe care oamenii de afaceri îl cer oricărui guvern este stabilitatea fiscală. În România cu atât mai mult; anual, companiile de consultanță fiscală, care lucrează direct și colaborează tot timpul cu reprezentanții ANAF, cer în mod expres reducerea birocrației, clarificarea unor aspecte interpretabile ale legilor și, bineînțeles, stabilitate. Adică renunțarea la a mai modifica în fiecare an Codul fiscal.

Din păcate, oamenii de afaceri și companiile de consultanță nu au succes în acest demers. Și anul acesta au loc modificări ale Codului fiscal, schimbări care intră în vigoare de la 1 iulie. Nu toate modificările au influențe negative asupra activității companiilor, dar chiar și așa creează haos, legile nefiind clare întotdeauna.

Majoritatea specialiștilor din domeniul fiscal apreciază că noile modificări sunt mai mult cosmetice, însă vor genera oricum discuții, cum este cea referitoare la deductibilitatea limitată a TVA pentru autovehiculele achiziționate în leasing. De asemenea, reduce și deductibilitatea cheltuielilor cu autoturismele companiei care nu sunt utilizate exclusiv în scopuri de afaceri. Dar chiar și în această lege există o prevedere care spune că utilizarea „exclusivă” poate fi demonstrată prin foaia de parcurs. Ceea ce înseamnă că deducerile ar putea fi, totuși, folosite în contabilitate.

TVA cu foaie de parcurs

„Cea mai importantă modificare adusă de ordonanța de urgență de zilele trecute se referă la deductibilitatea cheltuielilor“, explică Gabriel Biriș, partener fondator al casei de avocatură Biriș Goran. „Ceea ce inițial părea o măsură în defavoarea firmelor, se anunța extinderea deductibilităților de numai 50% din cheltuielile cu autovehiculele pe firmă și asupra mașinilor luate în leasing, se dovedește a fi, de fapt, o măsură pozitivă”, completează acesta.

Practic, Gabriel Biriș arată că modul în care a fost formulat textul de modificare a legii permite o deductibilitate mărită dacă se face dovada că mașina a fost utilizată exclusiv în interesul afacerii, indiferent de scop. „Tragem concluzia că fără existența acestei foi de parcurs se aplică deducerea de 50% din cheltuieli. Înainte, în lipsa acelei foi de parcurs, cheltuielile cu autovehiculele înregistrate pe societate erau total nedeductibile”, arată avocatul.

O altă modificare importantă este preluarea administrării contribuțiilor de asigurări sociale (CAS) de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Contribuțiile la pensii datorate de persoanele fizice vor fi achitate la unitățile de Trezorerie a Statului, iar casele de pensii vor preda toate creanțele deținute Fiscului. Declarația 600 (venitul asigurat la sistemul public de pensii) a fost modificată, iar acum nu mai trebuie depusă de cei care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă, de către șomeri sau de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor sau drepturi conexe.

Haos la contribuțiile sociale

O confuzie apare însă și aici, fiind vorba de contribuțiile sociale obligatorii pentru cei care realizează venituri din activități independente. Numai că noul Cod civil, intrat în vigoare din octombrie anul trecut, numește toate contractele ca fiind civile, fiind eliminată diferența dintre contractele civile și cele comerciale. De asemenea, din ianuarie 2012 a intrat în vigoare și HG nr. 50/2012, care completează și modifică Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Și în care se prevede obligativitatea reținerii la sursă a plății anticipate în contul impozitului anual datorat de cei cu venituri din activități pe bază de contracte sau convenții civile, ca și din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară.

Statul încearcă astfel să taxeze activitățile independente ca și pe cele dependente, dar reușește să creeze un haos în care nimeni nu mai înțelege care sunt contractele sau convențiile civile pentru care plătitorul trebuie să rețină la sursă contribuțiile sociale, dat fiind că respectivele categorii de „angajați“ au deja contracte cu casele de pensii și de sănătate.

Scutire de TVA la 65.000 de euro

Plătitorul de venit va fi, totodată, obligat să depună declarația contribuțiilor sociale individuale, Declarația 112, lunar sau trimestrial și pentru cei care obțin venituri cu reținere la sursă a impozitului pe venit, din drepturi de proprietate intelectuală, pentru cei cu venituri din asociere fără personalitate juridică, dar și pentru cei cu venituri din valorificarea produselor agricole (obținute după recoltare prin unități specializate pentru colectare, de procesare industrială sau de unități pentru utilizare în stare naturală).

Probleme pot să apară și în cazul companiilor care decid să devină neplătitori de TVA. Plafonul de scutire de la plata TVA a fost ridicat la 65.000 de euro, la cursul de schimb de la intrarea României în UE, adică circa 220.000 de lei. Modificarea poate ajuta firmele care nu fac achiziții semnificative și oferă mai mult servicii, nu produse. Practic, vor avea prețuri mai mici în acest caz. Dar dacă, spre exemplu, cumpără un produs și vor să îl vândă mai departe, vor fi obligate să includă TVA în noul preț pentru a nu ieși în pierdere. Cumpărătorul însă nu va achita, teoretic, TVA.

O atenție sporită va trebui acordată și partenerilor de afaceri. În cazul în care vor fi achiziționate bunuri sau servicii de la contribuabili cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA și au fost înscriși în registrul aferent, nu vor putea beneficia de deducerea TVA, singura excepție fiind cumpărarea de bunuri în cadrul unei executări silite.

Aceasta înseamnă că TVA nu va mai putea fi dedus dacă se fac afaceri cu societăți ce se află în inactivitate temporară, înscrisă ca atare la Oficiul Registrului Comerțului, cu asociații sau administratorii sau chiar cu persoana impozabilă care au înscrise fapte în cazierul fiscal, cu contribuabilii care nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de TVA și cu cei care au deconturi de TVA, dar nu au fost evidențiate achiziții sau livrări de bunuri sau servicii pe parcursu­l unui semestru. Toți cei cu probleme apar în „Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată“, registru care ar trebui consultat înainte de orice achiziție importantă.

Contribuabilii cu venituri din activități independente și cei cu venituri din drepturi de proprietate intelectuală pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real sau pe bază de norme de venit. Sistemul real determină venitul pe baza datelor din contabilitatea simplă, iar normele de venit reprezintă o sumă fixă stabilită anual de către Direcția generală a finanțelor publice. Determinarea venitului net în sistem real este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de doi ani.

Codul de procedură fiscală a fost modificat pentru schimbări în domeniul prețurilor de transfer. Cea mai importantă modificare este introducerea procedurii de eliminare a dublei impuneri între persoane afiliate române, dar care dă organului fiscal dreptul de a reîncadra forma tranzacției în funcție de conținut. Prețurile de transfer se aplică tranzacțiilor intragrup, reprezentând prețurile la care sunt schimbate bunurile și serviciile între companiile cu aceiași acționari majoritari.

Scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, adică plătitor de TVA, se poate depune la administrația fiscală între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă (lunară sau trimestrială). Anularea devine valabilă de la data comunicării deciziei, iar firma va trebui să evidențieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă.

Impozitul aferent veniturilor din investiții, în special cele din piața de capital, și pentru care era obligatorie depunerea declarației de impunere trimestrială, a fost abrogat. Investitorii de la bursă nu mai trebuie să depună cinci declarații anuale, fiind suficientă una pe an, în care să fie evidențiat câștigul sau pierderea. Inițial, se dorea plata anticipată prin reținere la sursă și a acestui impozit, dar la presiunea celor din piața de capital s-a renunțat la prevedere.

50% este procentajul de limitare a deductibilității TVA pentru autovehiculele care nu sunt utilizate exclusiv pentru afacere.

 

 

Sursa: capital.ro
Share

Răspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *