Care sunt cele mai importante amendamente aduse viitoarei Constituţii

Care sunt cele mai importante amendamente aduse viitoarei Constituţii

Comisia de revizuire a Constituţiei a adoptat astăzi modificările la viitoarea lege fundalemnală care ar urma să fie supusă votului popular în toamnă. Votul final a fost dat în absenţa deputaţilor PDL şi PPDD.

Proiectul trebuie să aibă avizul Curţii Constituţionale, al Consiliului Legislativ – va fi văzut de Comisia Europeană şi de Comisia de la Veneţia – , după care, în toamnă, va reveni în plen, prima dată în Senat.

Iată care sunt modificările principale propuse de comisia de revizuire a Constituţiei, care ar putea aduce schimbări importante în viitoarei lege fundamentale:

 

 

Art 1.

 

Forma actuală

România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.

 

Forma modificată sau amendată

ALINEAT NOU: România recunoaşte rolul istoric, în constituirea şi modernizarea statului român, al Bisericii Ortodoxe şi al celorlalte culte religioase recunoscute de lege, al Casei â Regale si al minorităţilor naţionale.

Art.3 (3)

Forma actuală

Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.

Forma modificată sau amendată

REGLEMENTEAZÂ REGIUNILE: Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe, judeţe şi regiuni.

Art. 12(1)

 

Forma actuală

Drapelul României este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu.

 

Forma modificată sau amendată

STEMA APARE PE STEAG: Drapelul României este tricolor, având pe fondul galben stema ţării. Culorile sunt aşezate vertical, în ordineaurmătoare începând de la lance: albastru, galben, roşu.

 

Art. 30 (7)

 

Forma actuală

Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

 

Forma modificată sau amendată

PROFANAREA DRAPELULUI, INTERZISÂ: Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii,profanarea drapelului naţional, îndemnul la război deagresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă,incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

 

Art. 44 (1)

 

Forma actuală

Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

 

Forma modificată sau amendată

MODIFICAT: Dreptul de proprietate, precum şi creanţele împotriva statului, sunt garantate. Creanţele împotriva statului au acelaşi regim juridic ca şi contribuţiile fiscale, încondiţiile legii.

 

Art. 52 (3)

 

Forma actuală

Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

 

Forma modificată sau amendată

MODIFICAT: Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciilecauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii, inclusiv în ceea ce priveşte magistraţii care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau prin gravă neglijenţă. Statul exercită dreptul de regres, în condiţiile legii.

 

Art 62 (3)

 

Forma actuală

Parlamentul nou ales se întruneşte, la convocarea Preşedintelui României, în cel mult 20 de zile de la alegeri.

 

Forma modificată sau amendată

MAXIMUM 300 DE DEPUTAŢI: Parlamentul nou ales se întruneşte, la convocarea Preşedintelui României, în cel mult 20 de zile de la alegeri. Numărul deputaţilor nu poate fi mai mare de 300. La acest număr se adaugă reprezentanţii minorităţilor naţionale.

 

 

Art. 64 (4)

 

Forma actuală

Fiecare Cameră îşi constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale. Camerele îşi pot constitui comisii comune.

 

Forma modificată sau amendată

ALINEAT NOU: Orice persoană de drept public, orice persoană juridică privată şi orice persoană fizică are obligaţia de a se prezenta, direct sau prin reprezentant legal, după caz, înfaţa unei comisii parlamentare, în urma invitaţiei scrise primite din partea acesteia, cu respectarea principiuluiseparaţiei puterilor în stat. Activitatea comisiei parlamentare nu se poate substitui organelor judiciar.

 

Art.70 (2)

 

Forma actuală

Calitatea de deputat sau de senator încetează la data întrunirii legale a Camerelor nou alese sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces.

 

Forma modificată sau amendată

TRASEISMUL ESTE PEDEPSIT: Calitatea de deputat sau de senator încetează: a) la data întrunirii legale a Camerelor nou alese; b) în caz de demisie; c) în caz de pierdere a drepturilor electorale; d) în caz de incompatibilitate; e) la data demisiei din partidul politic sau formaţiunea politică din partea căreia a fost ales sau la data înscrierii acestuia într-un alt partid politic sau o altă formaţiune politică; g) în caz de deces.

 

 

Art.80 (1)

 

Forma actuală

Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.

 

Forma modificată sau amendată

MODIFICAT: Preşedintele României este şeful statului,reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării

 

A 83(1)

 

Forma actuală

Mandatul Preşedintelui României este de 5 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului.

 

Forma modificată sau amendată

MANDAT DE 4 ANI: Mandatul Preşedintelui României este de 4 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului.

Art.83.- (1 – 3)

 

Forma actuală

În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.

Forma modificată sau amendată

RESTRâNGE ATRIBUTELE PREŞEDINTELUI: În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului. Preşedintele României nu poate refuza propunerea primului-ministru de revocare şi numire a unor membri ai Guvernului.

 

 

ART. 89 (1)

 

Forma actuală

După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

 

Forma modificată sau amendată

PARLEMENTUL, DIZOLVAT MAI UŞOR: După consultarea preşedinilor celor două Camere şi a preşedinilor partidelor, formaţiunilor sau alianţelor politice parlamentare Preşedintele Românieidizolvă Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru învestitura Guvernului, în termen de 30 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea cel puţin a unei

solicitări de învestitură. Preşedintele dizolvă Parlamentul dacă ohotărâre în acest sens este adoptată cu votul a două treimi dintre membrii fiecărei Camere.

 

Art.95 (1)

Forma actuală

În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale.  (3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.

Forma modificată sau amendată

INTRODUCE UN ALINIAT NOU: (4) Dacă referendumul de demitere din funcţie est e valid, dar propunerea de demitere nu întruneşte omajoritate de 50% plus unu din voturile valabil exprimate, Parlamentul va fi dizolvat, urmând ca, în termen de 45 de zile calendaristice, să se organizeze alegeri parlamentare anticipate.

ART 103 (1)

 

Forma actuală

Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

Forma modificată sau amendată

ALINIAT NOU: În cazul în care cel de-al treilea candidat la funcţia de prim-ministru îi depune mandatul, nu seprezintă în faţa Parlamentului pentru acordarea votului de încredere în termenul prevăzut sau nu obţine votul de încredere, Preşedintele va dizolva Parlamentul.

 

Art 112(2)

Forma actuală

Camera Deputaţilor sau Senatul poate adopta o moţiune simplă prin care să-şi exprime poziţia cu privire la o problemă de politică internă sau externă ori, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări.

Forma modificată sau amendată

MINIŞTRI DEMIŞI: Ministrul a cărui revocare a fost solicitată prin intermediul unei moţiuni simple, adoptate de către cele douăCamere ale Parlamentului, va fi revocat din funcţie la propunerea primului-ministru.

ARTICOLUL 113(1)

 

Forma actuală

Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

 

Forma modificată sau amendată

ALINEAT NOU: Semnatarii moţiunii de cenzură vor propune numele unei persoane drept candidat pentru funcţia de prim-ministru, iar aceasta va fi însărcinată de către Preşedinte cu formarea noului Guvern în cazul în care moţiunea de cenzură este adoptată.

 

 

 

Share

 

 

 

 

 

Sursa: zf.ro

Răspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *