Anunţ pentru şoferi: Nu puteţi scăpa de amendă dacă nu ridicaţi procesul-verbal de la poştă

Anunţ pentru şoferi: Nu puteţi scăpa de amendă dacă nu ridicaţi procesul-verbal de la poştă

Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor va trebui modificată odată cu transpunerea în legislaţia românească a  Directivei 2011/82/UE. Pentru că în urma articolului precedent s-a creat o amplă dezbatere privind modul de „fentare a legii” şi a amenzii prin neridicarea plicului de la poştă, şoferii din România trebuie să ştie că un va mai exista nicio ieşire.

Conform proiectului de lege, în Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor va fi introdus un un nou alineat, alineatul (27.1), cu următorul cuprins:„Art. 27.1– (1) În cazul în care contravenientul refuză să semneze confirmarea de primire sau nu se prezintă la furnizorul de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, în vederea ridicării corespondenţei la data indicată, copia procesului-verbal se afişează în plic închis la domiciliul, reşedinţa sau sediul contravenientului de către personalul furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale.

(2) Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal, încheiat de către personalul furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale sau personalul instituţiei sau autorităţii din care face parte agentul constatator/persoana competentă să aplice sancţiunea ori similare de la domiciliul, reşedinţa sau sediul contravenientului, după caz. În situaţia în care adresa de domiciliu nu mai există sau noul proprietar nu permite comunicarea actului, plicul se va afişa în spaţiul special amenajat acestui scop la primăria localităţii pe raza căreia figurează ultimul domiciliu al contravenientului înscris în evidenţa informatizată a persoanei.

(3) Procesul-verbal de afişare face dovada comunicării până la efectuarea dovezii înscrierii în fals cu privire la faptele consemnate personal de cel care l-a încheiat.

(4) Confirmarea de primire semnată de contravenient sau procesul-verbal de consemnare a operaţiunii de afişare vor fi transmise autorităţii care a solicitat comunicarea.

(5) În cazul în care domiciliul/sediul sau reşedinţa contravenientului este în străinătate comunicarea procesului-verbal se face exclusiv prin furnizorul de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale. Procesul-verbal se
însoţeşte de o traducere într-o limbă de circulaţie internaţională a conţinutului acestuia, a condiţiilor şi termenelor de plată, precum şi a posibilităţii exercitării căii de atac, dacă prin lege sau tratate la care România sau Guvernul României este parte nu se prevede altfel.

(6) În situaţia prevăzută la alin. (5) procesul-verbal se consideră comunicat în termen de 2 luni de la data expediţiei, dacă nu este returnată corespondenţa sau nu este confirmată primirea acesteia într-un termen mai scurt.”

Aşadar, conform noilor modificări, în cazul în care contravenientul refuză să semneze confirmarea de primire sau nu se prezintă la Poştă pentru ridicarea plicului cu amenda, copia procesului-verbal se afişează în plic închis la domiciliul contravenientului de către poştaş, contrar opiniei potrivit căreia, odată neridicat, plicul cu amenda se returnează emitentului în 30 de zile.

Prescrierea, dacă amenda nu a fost comunicată în 2 luni 

Cea mai importantă modificare a Legii Amenzilor este cea de la Articolul 14, alineatul (1), care va avea următorul cuprins:

„Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de 2 luni de la data aplicării sancţiunii.”

În momentul de faţă „executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

 

 

 

 

 

 

Sursa: capital.ro

Răspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *