Amendă de până la 500 de lei pentru cine nu-şi declară la Fisc până în 25 mai veniturile din 2011

Amendă de până la 500 de lei pentru cine nu-şi declară la Fisc până în 25 mai veniturile din 2011

Aproximativ 600.000 de români care au obţinut în 2011 venituri din chirii, activităţi agricole, activităţi comerciale, jurnalism, operaţiuni cu valută sau vânzarea acţiunilor la bursă trebuie să ajungă la Fisc până vinerea viitoare, 25 mai, să depună declaraţia de venit (formularul 200) sau să o transmită prin internet.

Cei care nu reuşesc să depună în termenul legal formularul 200 („Declaraţia privind veniturile realizate în România”) pot fi sancţionaţi cu o amendă cuprinsă între 50 de lei şi 500 de lei, de cinci ori mai mare decât în anii trecuţi.

De obicei, românii lasă pe ultima sută de metri declararea veniturilor realizate în anul precedent şi ajung să stea ore în şir la cozile care se formează la Fisc. Îndeplinirea acestei obligaţii de contribuabil într-o manieră mai facilă, on-line, nu este încă la îndemâna oricărei persoane fizice, fiind condiţionată de obţinerea unui certificat digital, care nu este ieftin.

Pentru anul fiscal 2010 au fost identificaţi 611.196 contribuabili care aveau obligaţia depunerii formularului 200. Dintre cei 606.793 contribuabili care au depus declaraţiile privind venitul realizat, un număr de 496.793 contribuabili au depus declaraţiile în termenul legal, potrivit informaţiilor transmise ZF de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Numărul este în scădere, având în vedere că pentru veniturile realizate în 2009 persoanele fizice au depus 696.323 declaraţii.

De la jumătatea anului 2010 s-a schimbat modul de impozitare a veniturilor din activităţi independente prin reducerea cotei de cheltuieli deductibile de la 40% la 20%.

Nu trebuie să-şi declare veniturile persoanele care anul trecut au câştigat bani din salarii, pensii, jocuri de noroc, transferul proprietăţilor imo­biliare sau activităţi agricole a căror impunere este finală (impozitul calculându-se prin reţinere la sursă prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate).

Formularul 200 se poate obţine de la sediul unităţilor fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF. Toate formularele se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Declaraţia de venit se poate depune direct la unitatea fiscală sau on-line pentru cei care au certificat digital (www.anaf.ro).

Contribuabilii trebuie să depună până la 25 mai şi formularele 201 – pentru veniturile din străinătate – şi 230 – prin care direcţionează 2% din impozitul pe venit anual.

Pentru câştigurile din 2010 din numărul total de contribuabili care aveau dreptul să solicite virarea procentului de 2% din impozitul anual au exercitat această opţiune circa 25%, iar sumele au fost direcţionate către 24.891 entităţi, potrivit statisticilor ANAF.

Persoanele care anul trecut au înregistrat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior trebuie să depună odată cu formularul 200, şi „Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit” – formular 220.

Tot până la 25 mai trebuie transmis la Fisc şi formularul 201 („Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”) de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România şi persoanele fizice nerezidente, care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă. Declaraţia 201 se depune şi de către contribuabilii care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătiţi pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România, în cazul în care acelaşi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate.

Cine completează declaraţia 200

Declaraţia privind veniturile realizate din România – formularul 200 – se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală), cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), activităţi agricole – determinate în sistem real, operaţiuni cu valută la termen pe bază de contract, transferul titlurilor de valoare (acţiuni) sau pentru veniturile realizate într-o formă de asociere.

Excepţii – Cine nu depune declaraţia 200

În cazul celor care au obţinut venituri din activităţi independente:

– nu au obligaţia depunerii declaraţiei, persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final, potrivit opţiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal;

– nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

În cazul celor care au obţinut venituri din cedarea folosinţei bunurilor – închirieri sau arendă:

– nu au obligaţia depunerii declaraţiei, persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, şi impozitul este final;

Venituri obţinute în 2011 fără obligaţia de declarare:

– salarii şi venituri asimilate salariilor;

– investiţii, altele decât cele menţionate anterior;

– premii şi din jocuri de noroc;

– pensii;

– activităţi agricole a căror impunere este finală, respectiv veniturile obţinute prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, pentru care impozitul s-a calculat prin reţinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate;

– transferul proprietăţilor imobiliare;

– alte surse.

 

 

Sursa: zf.ro
Share

Răspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *